Laget har tre grupper
- Trekkspillaget
- Toraderlaget
- Nevergreens

Laget har et fellesrepertoar til bruk ved arrangementer hvor alle deltar, i tillegg har gruppene egne repertoar som er tilpasset instrumentgruppene og interessene til medlemmene.

FELLES A-repertoar
1 Masurka fra Ottadalen, trad, C Masurka
2 Masurka i tradisjon fra Skjåk/Lom Masurka
3 Polkett av Ole Bjerke, C Polka (polkett)
4 Askerril, trad, G Polka (ril)
5 Skotsk etter Erling Kjøk, C Polka (skotsk)
6 Funäsdalingen, pols, trad, G Pols
7 I bryllupsgården, pols av Einar Galåen, G Pols
8 Askerladd på avveie, av Ingunn Bjørgo; A-moll Reinlender
9 Drømmen om Titano, av Sigmund Dehli; G Reinlender
10 Jenta ved Tesse, reinlender av Jan Fyrun; G Reinlender
11 Valdresreinlender, trad, G Reinlender
12 Dans på Storviksætra, vals av Ola Kampen, C Vals
13 I Ransäternatten, vals av Ingunn Bjørgo, G Vals
14 Jøsti, av Ingunn Bjørgo
15 Amerikaturen II Pols
16 De kondisjonertes vals, av Ingunn Bjørgo Vals
FELLES B-repertoar
1 Masurka fra Voss Masurka
2 Syvers masurka Masurka
3 Turistpolka (I Nørstnesfjose, trad) Polka (galopp)
4 Amerikaturen I Pols
5 Reinlender etter Kristian Kjemperud Reinlender
6 Reinlender nr 110 Reinlender
7 Schottis etter Dalakopa Reinlender
8 Gärdebylåten Snoa
9 Kvæsarvalsen, Vals
10 Vals til Sandra, av Arne Askeland Vals
NYE LÅTER VÅR 2017
1 Nøkken, av Jørn Lien
2 Røragenvalsen, trad, G Vals
3 Tradisjonell reinlender fra Ottadalen Reinlender
4 Fagergaloppen, av Ole Wenge Polka (galopp)